09/06/2017 10:53

Cách khắc phục hiện tượng cắn nhau khi nhập đàn ong?

Cách khắc phục hiện tượng cắn nhau khi nhập đàn ong?

Bộ Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp

Chào  bạn!

Ong đánh nhau do chúng chưa đồng mùi. Dùng khói phun nhẹ cho đồng mùi rồi ổn định ngay 2 đàn làm một và sau đó nên cho ăn ngay. Cần chú ý là nhấc toàn bộ thước ra sau đổ thổi khói vào tất cả các khe ngăn rồi mới rút ván ngăn, hoặc nhập ong bằng giấy báo: Dùng que chọc thủng tờ giấy báo (chọc kiểu châm kim khoảng 1 cm2/1ỗ), dùng tờ giấy này ngăn cách hai phần ong.

Cách làm cụ thể là nhấc ván ngăn ra, gián giấy, tối mang ong ở tới đặt cạnh đó và để ong tự cắn giấy báo làm quen với nhau chiều hôm sau có thể ổn định (cần chú ý là đàn cũng được chuẩn bị như nhập ngoài ván ngăn. Nhập bằng giấy báo thường sử dụng khi nhập ong ở thùng kế, người ta đặt tờ giấy lên miệng. Thùng ở đàn một rồi đặt đàn hai lên trên chúng sẽ quen dần khi giấy báo bị cắn. Cũng có thể thay giấy báo bằng lưới ruồi đặt trên miệng thùng để ngăn cách 2 đàn cho chúng quen mùi dần.

Để nhận tư vấn trực tiếp, bà con có thể gọi đển tổng tài tư vấn nông nghiệp 19008062 của Viettel. Trân trọng!