19/06/2017 10:50

Cách nhận biết dúi sắp đẻ?

Xin chuyên gia hướng dẫn cách nhận biết dúi cái sắp đẻ?

Bộ Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp

Chào bạn!

Những biểu hiện dúi cái trước khi sinh sản:

- Trước khi đẻ, dúi cái thường nằm riêng ra một góc chuồng, khi đó nên tách riêng dúi ra một ô chuồng riêng để tránh các con khác tấn công.

- Nếu là dúi nuôi thì dễ dàng bắt lên để kiểm tra, dúi sắp sinh sản thì đầu vú bóp nhẹ sẽ có sữa tiết ra.

Để nhận tư vấn trực tiếp, bà con có thể gọi đển tổng tài tư vấn nông nghiệp 19008062 của Viettel. Trân trọng!