29/05/2017 03:08

Cách phân biệt dúi đực và dúi cái?

Thưa chuyên gia nhà tôi có nuôi dúi, tôi muốn biết cách phân biệt dúi đực và dúi cái?

Bộ Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp

Chào bác!

Dây là cách phân loại dúi theo bộ phận sinh dục:

- Dúi đực bộ phận sinh dục có 2 hòn dái như dái chó, không có vú.

- Dúi cái có 2 hàng vú ở hai bên sườn như 2 hàng vú lợn.

Để phân biệt dúi cái hay đực bằng cách có 2 hàng vú là dúi cái, không có vú là dúi đực.

Để nhận tư vấn trực tiếp, bà con có thể gọi đển tổng tài tư vấn nông nghiệp 19008062 của Viettel. Trân trọng!