Cần làm gì để khế ngọt ra quả quanh năm?

Cần làm gì để khế ngọt ra quả quanh năm?

Khế ngọt trồng từ năm thứ 3 trở đi đã cho quả khá nhiều. Tuy nhiên nếu cứ để khế ngọt phát triển tự nhiên thì cây phát triển thân lá khá mạnh làm ảnh hưởng đến ra hoa, quả và chỉ ra 1 – 2 lứa quả trong một năm.

Khế ngọt trồng từ năm thứ 3 trở đi đã cho quả khá nhiều. Tuy nhiên nếu cứ để khế ngọt phát triển tự nhiên thì cây phát triển thân lá khá mạnh làm ảnh hưởng đến ra hoa, quả và chỉ ra 1 – 2 lứa quả trong một năm.

Xem tiếp

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

STTMặt hàngĐV21/07

Xem tiếp