18/04/2015 02:43

Quy định sử dụng trang tin nông nghiệp: Nhanong.netnews.vn

Nhanong.netnews.vn là trang thông tin nông nghiệp tổng hợp, cung cấp các thông tin xã về tình hình nông vụ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi,…. từ hơn 80 đầu báo uy tín tại Việt Nam.

I. THỎA THUẬN SỬ DỤNG 

Nhanong.netnews.vn là trang thông tin nông nghiệp tổng hợp, cung cấp các thông tin xã về tình hình nông vụ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi,…. từ hơn 80 đầu báo uy tín tại Việt Nam.

Địa chỉ truy cập: http://nhanong.netnews.vn/ 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Các điều kiện chung

Nhanong.netnews.vn cung cấp thông tin cho khách hàng trên 15 tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ của Nhanong.netnews.vn, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây để có thể đọc/xem các nội dung được đăng tải trên trang Nhanong.netnews.vn:

- Thuê bao sử dụng máy điện thoại có hỗ trợ tính năng 3G/4G.

- Thuê bao đang trong vùng phủ sóng 3G/4G của mạng Viettel

III. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của chính Khách hàng đó trước khi Khách hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc sau:

1. Mục đích thu thập: 

Việc thu thập thông tin Khách hàng để:

- Thực hiện các giao dịch của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của trang Nhanong.netnews.vn, chăm sóc Khách hàng;

- Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Nhanong.netnews.vn;

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại trang Nhanong.netnews.vn.

2. Thời gian lưu trữ: 05 năm

3. Phạm vi sử dụng: Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng cung cấp trên website Nhanong.netnews.vn, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

4. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

- Đơn vị chủ quản website Nhanong.netnews.vn.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

- Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Nhanong.netnews.vn được Nhanong.netnews.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nhanong.netnews.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Nhanong.netnews.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;

- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Nhanong.netnews.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Nhanong.netnews.vn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Nhanong.netnews.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

Theo Nhanong.netnew.vn

Tags: Kỹ thuật chăn nuôi, nhà nông, kỹ thuật trồng trọt, tin nông nghiệp