17.000 ha rừng

17.000 ha rừng, tất cả các vấn đề cần biết về 17.000 ha rừng. Các tin tức về 17.000 ha rừng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về 17.000 ha rừng tại nhanong.com.vn

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và người dân, 11 tháng năm 2017, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã trồng rừng đảm bảo tiến độ. Nhiều huyện có diện tích trồng rừng lớn như: Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương cũng vượt chỉ tiêu giao.