bảo quản ngô

bảo quản ngô, tất cả các vấn đề cần biết về bảo quản ngô. Các tin tức về bảo quản ngô mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bảo quản ngô tại nhanong.com.vn

Vụ xuân năm nay, huyện Thanh Chương gieo trồng 2.600 ha ngô, chủ yếu trên đất bãi sông Lam. Nhờ thời tiết thuận lợi, đầu tư thâm canh nên Thanh Chương ước tính được 15.000 tấn ngô hạt.

Cây ngô là một trong những cây lương thực quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp thế giới cũng như ở Việt Nam.Để nâng cao giá trị sử dụng nhiều mặt của ngô thì các công đoạn sau thu hoạch như làm khô, bảo quản và chế biến nhằm làm giảm tổn thất cũng như duy trì chất lượng ngô là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết.

Trong quá trình bảo quản hạt ngô thường bị một số hiện tượng sau: Bị nhiễm mốc, lên men, sâu mọt, tự bốc nóng.