Bệnh giun đũa ở gà

Bệnh giun đũa ở gà, tất cả các vấn đề cần biết về Bệnh giun đũa ở gà. Các tin tức về Bệnh giun đũa ở gà mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Bệnh giun đũa ở gà tại nhanong.com.vn

Bệnh giun đũa ở gà do Ascaridia galli ( Schrank , 1788) thuộc lớp giun tròn gây ra. Giun đũa gà là bệnh phổ biến xảy ra ở tất cả các lứa tuổi và khắp nơi trên thế giới.