bệnh hại khoai tây

bệnh hại khoai tây, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh hại khoai tây. Các tin tức về bệnh hại khoai tây mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh hại khoai tây tại nhanong.com.vn

Một số bệnh khoai tây vụ đông hay mắc phải là bệnh mốc sương, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh ghẻ củ, bệnh khảm do virus...

Khoai tây vụ đông đã được nhiều địa phương chú trọng vì cây dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, lại có thị trường tiềm năng cho chế biến…