bệnh tiêu chảy ở dê

bệnh tiêu chảy ở dê, tất cả các vấn đề cần biết về bệnh tiêu chảy ở dê. Các tin tức về bệnh tiêu chảy ở dê mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bệnh tiêu chảy ở dê tại nhanong.com.vn

Bệnh chỉ xảy ra ở dê con. Các loại vi khuẩn có khả năng gây nên tiêu chảy thường là: E.coli, Clostridium perfringens và Salmonella.