bón phân cho cây đậu tương

bón phân cho cây đậu tương, tất cả các vấn đề cần biết về bón phân cho cây đậu tương. Các tin tức về bón phân cho cây đậu tương mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về bón phân cho cây đậu tương tại nhanong.com.vn

Cây đậu tương ưa ấm nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30 độ C đặc biệt thời kỳ ra hoa, đậu quả, nhiệt độ từ 24 - 32oC.