canh tác ngô

canh tác ngô, tất cả các vấn đề cần biết về canh tác ngô. Các tin tức về canh tác ngô mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về canh tác ngô tại nhanong.com.vn

Trong sản xuất nông nghiệp, người xưa tổng kết “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa”, thực tế chỉ mưa nhiều giai đoạn lúa con gái là giúp lúa đẻ nhiều, sinh trưởng nhanh. Ngược lại, mưa nhiều giai đoạn cuối vụ chỉ làm tăng thất thu do sâu bệnh phá hại.

Ngô được coi là một trong những cây trồng chủ lực trong định hướng chuyển đổi tại một số vùng có điều kiện phát triển phù hợp.

Đối với sản xuất ngô ở miền núi, có nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, nhất là các biện pháp khắc phục kịp thời...