cây đậu xanh

cây đậu xanh, tất cả các vấn đề cần biết về cây đậu xanh. Các tin tức về cây đậu xanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây đậu xanh tại nhanong.com.vn

Giống đậu xanh NTB.02 do Th.S Nguyễn Trung Bình và cộng sự Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chọn lọc từ các dòng phân ly của giống đậu xanh NTB.01.