cây đỗ xanh

cây đỗ xanh, tất cả các vấn đề cần biết về cây đỗ xanh. Các tin tức về cây đỗ xanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây đỗ xanh tại nhanong.com.vn

Giống đậu xanh NTB.02 do Th.S Nguyễn Trung Bình và cộng sự Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chọn lọc từ các dòng phân ly của giống đậu xanh NTB.01.