cây lạc

cây lạc, tất cả các vấn đề cần biết về cây lạc. Các tin tức về cây lạc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây lạc tại nhanong.com.vn

Nông dân huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa trồng gối lạc vụ xuân, vừa thu hoạch vụ đông, tổng sản lượng mỗi năm đạt 4.500 tấn củ.

Thời vụ lạc xuân ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu từ 25/1, kết thúc đến 25/2, thời gian này gặp thời tiết giá lạnh, khô làm cho sức nảy mầm hạt giống kém

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Cao Bằng phối hợp với UBND xã Lê Lai và Trạm Khuyến nông huyện Thạch An triển khai mô hình nhân giống lạc L14 tại 3 xóm Lũng Mòn, Nà Keng và Bó Pha với tổng diện tích 10ha, có 55 hộ nông dân tham gia.

Với các tỉnh phía Bắc vụ lạc xuân là vụ sản xuất chính với diện tích và sản lượng lớn nhất, năng suất và chất lượng tốt nhất so với các vụ khác trong năm.

Huyện Bố Trạch có 15 cơ sở làm nghề ép dầu lạc, mỗi năm sản xuất 15.000 lít từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương.

Huyện Bố Trạch có 15 cơ sở làm nghề ép dầu lạc, mỗi năm sản xuất 15.000 lít từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương.

Vụ hè thu 2017, Trạm Khuyến nông huyện Tây Sơn (Bình Định) phối hợp với UBND xã Bình Thuận triển khai mô hình áp dụng cơ giới hoá khâu gieo hạt trong thâm canh cây lạc.

Củ nghệ giống (nghệ vàng) sau trồng 5 - 6 tháng, có thể bới gốc lấy lại củ vốn làm nghệ thương phẩm, được coi là “mượn giống”.

Lạc là cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Lạc còn là cây trồng tăng vụ cải tạo đất rất tốt...