cây sinh trưởng nhanh

cây sinh trưởng nhanh, tất cả các vấn đề cần biết về cây sinh trưởng nhanh. Các tin tức về cây sinh trưởng nhanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây sinh trưởng nhanh tại nhanong.com.vn

Các nhà khoa học tại Đại học Sydney, Đại học Queensland và Trung tâm John Innes của Australia đang phát triển phương pháp mới giúp tăng năng suất và chất lượng cây trồng từ kỹ thuật mà NASA từng nghiên cứu.