cây su su

cây su su, tất cả các vấn đề cần biết về cây su su. Các tin tức về cây su su mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây su su tại nhanong.com.vn

Chọn quả giống to, nây đều, gai cứng, sạch sâu bệnh, mầm to khoẻ mới nhú là giống tốt. Một lần trồng mới có thể để lưu giống được vài năm. Tuy nhiên do vấn đề bệnh hại mà người ta chỉ lưu giống 3 năm.

Áp dụng ở vùng đất có độ cao lơn hơn 300 m so với mực nước biển.