chăm sóc cà phê

chăm sóc cà phê, tất cả các vấn đề cần biết về chăm sóc cà phê. Các tin tức về chăm sóc cà phê mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chăm sóc cà phê tại nhanong.com.vn

Cà phê và hồ tiêu là các cây trồng mang giá trị cao, cây trồng chủ lực ở Tây Nguyên. Do đó để bón phân khoa học trước hết phải biết cây trồng lấy đi chất gì, lấy hết bao nhiêu sau 1 vụ thu hoạch, từ đó trả lại chất ấy đủ cho đất thì đến vụ sau, năm sau mới có năng suất ổn định.