chăm sóc cam vụ đông

chăm sóc cam vụ đông, tất cả các vấn đề cần biết về chăm sóc cam vụ đông. Các tin tức về chăm sóc cam vụ đông mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chăm sóc cam vụ đông tại nhanong.com.vn

Vụ thu đông thời tiết khô hanh, cây cam trồng trên diện tích vườn đồi thường hay bị khô hạn do đất dốc nên phải tủ gốc để giảm thiểu sự bốc hơi nước ở gốc.