chọn tôm giống

chọn tôm giống, tất cả các vấn đề cần biết về chọn tôm giống. Các tin tức về chọn tôm giống mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chọn tôm giống tại nhanong.com.vn

Trong những năm qua, nuôi tôm công nghiệp (thâm canh) đã có những bước phát triển mạnh về diện tích, năng suất và sản lượng. Cùng với đó là nhu cầu về con giống ngày càng tăng cao cả về số lượng và chất lượng. Chúng tôi khuyến cáo một số kinh nghiệm chọn tôm giống như sau:

Chất lượng tôm giống có ảnh hưởng quan trọng đến năng suất và chất lượng của tôm thương phẩm. Để có một vụ nuôi thắng lợi thì việc chọn được tôm giống tốt là điều người nuôi tôm cần phải lưu ý.