cơ sở ép dầu

cơ sở ép dầu, tất cả các vấn đề cần biết về cơ sở ép dầu. Các tin tức về cơ sở ép dầu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cơ sở ép dầu tại nhanong.com.vn

Chị Cao Thùy Dương (Quảng Bình) từng lặn lội ra Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi học nghề ép lạc trước khi bỏ vốn mở cơ sở.