đậu xanh NB02

đậu xanh NB02, tất cả các vấn đề cần biết về đậu xanh NB02. Các tin tức về đậu xanh NB02 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đậu xanh NB02 tại nhanong.com.vn

Giống đậu xanh NTB.02 do Th.S Nguyễn Trung Bình và cộng sự Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chọn lọc từ các dòng phân ly của giống đậu xanh NTB.01.