đồng bào dân tộc thiểu số

đồng bào dân tộc thiểu số, tất cả các vấn đề cần biết về đồng bào dân tộc thiểu số. Các tin tức về đồng bào dân tộc thiểu số mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đồng bào dân tộc thiểu số tại nhanong.com.vn

Đắk Lắk là tỉnh thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2020, bình quân mỗi năm giảm từ 2,5 - 3% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,5%/năm.

Do sử dụng giống lúa không đạt chất lượng, thường xuyên bị sâu bệnh nên năng suất chỉ đạt khoảng 40 tạ/ha, khiến đời sống gặp không ít khó khăn.