DTH 125

DTH 125, tất cả các vấn đề cần biết về DTH 125. Các tin tức về DTH 125 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về DTH 125 tại nhanong.com.vn

Với quy mô trồng hoa 15 sào, mỗi lần thu hoạch, anh Khá thu 8.000 - 10.000 bông, giá bán từ 1.000 - 1.200 đồng/bông. Mỗi năm doanh thu từ 200 - 300 triệu đồng.