dự án lớn về nông nghiệp

dự án lớn về nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về dự án lớn về nông nghiệp. Các tin tức về dự án lớn về nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về dự án lớn về nông nghiệp tại nhanong.com.vn

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mới đây tỉnh được Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) chọn để đầu tư các dự án lớn về nông nghiệp.