giống đậu xanh

giống đậu xanh, tất cả các vấn đề cần biết về giống đậu xanh. Các tin tức về giống đậu xanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống đậu xanh tại nhanong.com.vn

Giống đậu xanh NTB.02 do Th.S Nguyễn Trung Bình và cộng sự Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ chọn lọc từ các dòng phân ly của giống đậu xanh NTB.01.