giống lạc chất lượng

giống lạc chất lượng, tất cả các vấn đề cần biết về giống lạc chất lượng. Các tin tức về giống lạc chất lượng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống lạc chất lượng tại nhanong.com.vn

Kết quả theo dõi, đánh giá sản xuất ở vụ hè thu 2018 tại Hoài Châu Bắc cho thấy: Giống lạc mới LKN1 sinh trưởng phát triển phù hợp trên chân đất cát pha thịt nhẹ...

Giống lạc L20 do Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ hợp tác nghiên cứu, lai tạo, chọn lọc và đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức giống mới theo quyết định số 2953 ngày 7/7/2017.

Nguồn gốc do Trung tâm Nghiên cứu & phát triển đậu đỗ, Viện CLT-CTP chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận, cho phép sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc từ tháng 2/2014.