giống lạc L27

giống lạc L27, tất cả các vấn đề cần biết về giống lạc L27. Các tin tức về giống lạc L27 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống lạc L27 tại nhanong.com.vn

Nguồn gốc do Trung tâm Nghiên cứu & phát triển đậu đỗ, Viện CLT-CTP chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận, cho phép sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc từ tháng 2/2014.