hiệp hội doanh nghiệp

hiệp hội doanh nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về hiệp hội doanh nghiệp. Các tin tức về hiệp hội doanh nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hiệp hội doanh nghiệp tại nhanong.com.vn

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, mới đây tỉnh được Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) chọn để đầu tư các dự án lớn về nông nghiệp.