khoai tây vụ đông

khoai tây vụ đông, tất cả các vấn đề cần biết về khoai tây vụ đông. Các tin tức về khoai tây vụ đông mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về khoai tây vụ đông tại nhanong.com.vn

Để khuyến khích trồng cây vụ Đông, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Sau một năm triển khai, mô hình cho hiệu quả vượt trội, là động lực cho người dân phát triển sản xuất.

Một số bệnh khoai tây vụ đông hay mắc phải là bệnh mốc sương, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh ghẻ củ, bệnh khảm do virus...