kỹ thuật trồng hoa đồng tiền

kỹ thuật trồng hoa đồng tiền, tất cả các vấn đề cần biết về kỹ thuật trồng hoa đồng tiền. Các tin tức về kỹ thuật trồng hoa đồng tiền mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kỹ thuật trồng hoa đồng tiền tại nhanong.com.vn

Với quy mô trồng hoa 15 sào, mỗi lần thu hoạch, anh Khá thu 8.000 - 10.000 bông, giá bán từ 1.000 - 1.200 đồng/bông. Mỗi năm doanh thu từ 200 - 300 triệu đồng.