lúa Japonica

lúa Japonica, tất cả các vấn đề cần biết về lúa Japonica. Các tin tức về lúa Japonica mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về lúa Japonica tại nhanong.com.vn

Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), dù loại gạo giống Japonica chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu xuất khẩu gạo nhưng đã phát triển mạnh thời gian qua, đạt 4,4% vào năm 2017 và có khả năng trở thành một trong những chủng loại gạo xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thời gian tới.

Agricam (Cần Thơ) đang là công ty số 1 về XK gạo Japonica ở nước ta. Đó là thành quả sau nhiều năm xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng an toàn, chất lượng cao.

Đây là giống cảm ôn nên gieo cấy được nhiều vụ trong năm; khả năng thích ứng rộng...