nghiên cứu của nasa

nghiên cứu của nasa, tất cả các vấn đề cần biết về nghiên cứu của nasa. Các tin tức về nghiên cứu của nasa mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nghiên cứu của nasa tại nhanong.com.vn

Các nhà khoa học tại Đại học Sydney, Đại học Queensland và Trung tâm John Innes của Australia đang phát triển phương pháp mới giúp tăng năng suất và chất lượng cây trồng từ kỹ thuật mà NASA từng nghiên cứu.