người đầu tiên

người đầu tiên, tất cả các vấn đề cần biết về người đầu tiên. Các tin tức về người đầu tiên mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về người đầu tiên tại nhanong.com.vn

Nông dân Phạm Văn Hát được mọi người thán phục khi sáng chế nông nghiệp do ông tạo ra được xuất khẩu đi 14 nước trên thế giới...