người trồng hồ tiêu lo lắng

người trồng hồ tiêu lo lắng, tất cả các vấn đề cần biết về người trồng hồ tiêu lo lắng. Các tin tức về người trồng hồ tiêu lo lắng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về người trồng hồ tiêu lo lắng tại nhanong.com.vn

Người trồng tiêu trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ đang bước vào vụ thu hoạch năm 2018. Khác với những năm 2017 trở về trước, hiện người nông dân đang rất lo lắng vì giá liên tục giảm sâu, nhiều diện tích bị sâu bệnh tấn công khiến năng suất giảm sút.