nhãn không ra lộc đông

nhãn không ra lộc đông, tất cả các vấn đề cần biết về nhãn không ra lộc đông. Các tin tức về nhãn không ra lộc đông mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nhãn không ra lộc đông tại nhanong.com.vn

Để nhãn không phát lộc đông thì tháng 8 sau khi thu hoạch nhãn chính vụ, trung và hạ tuần tháng 9 thu hoạch xong nhãn muộn bà con cần tiến hành ngay một số biện pháp kỹ thuật.