nuôi gà sinh sản

nuôi gà sinh sản, tất cả các vấn đề cần biết về nuôi gà sinh sản. Các tin tức về nuôi gà sinh sản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nuôi gà sinh sản tại nhanong.com.vn

Phân đạm có 3 loại được sử dụng thường xuyên cho cây đó là: Phân urê, Phân sunphat đạm, Phân photphat đạm...

Phân đạm có 3 loại được sử dụng thường xuyên cho cây đó là: Phân urê, Phân sunphat đạm, Phân photphat đạm...

Nuôi gà sinh sản hướng thịt (giống BE, AA, Isa, ROSS, SASSO...) được chia thành 5 giai đoạn: gà con, gà giò (hậu bị đẻ), gà đẻ khởi động, gà đẻ pha I và gà đẻ pha II. ứng với mỗi giai đoạn nuôi có tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn kèm theo.