rệp sáp hại cà phê

rệp sáp hại cà phê, tất cả các vấn đề cần biết về rệp sáp hại cà phê. Các tin tức về rệp sáp hại cà phê mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về rệp sáp hại cà phê tại nhanong.com.vn

Rệp sáp gây hại quả cà phê là một trong những côn trùng gây thiệt hại lớn đến năng suất cà phê.

Trong những loài rệp sáp hại cà phê tại Tây Nguyên, loài rệp sáp Planococcus lilacinus Cockerell là một trong những loài gây hại rễ cà phê quan trọng nhất. Chúng gây hại chủ yếu ở thời kỳ kiến thiết cơ bản, chích hút dịch ở phần gốc cây, cổ rễ và rễ cây.