sức khỏe gia súc

sức khỏe gia súc, tất cả các vấn đề cần biết về sức khỏe gia súc. Các tin tức về sức khỏe gia súc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sức khỏe gia súc tại nhanong.com.vn

Hệ thống Cainthus thu thập dữ liệu màu lông, kết cấu khuôn mặt... của vật nuôi, từ đó phân tích, theo dõi hành vi và sức khỏe từng cá thể.