tất cả vì nông nghiệp

tất cả vì nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về tất cả vì nông nghiệp. Các tin tức về tất cả vì nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tất cả vì nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Có tiềm năng, có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, nhưng thu hút đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hải Dương vẫn còn hạn chế với 1,6 nghìn DN đăng ký. Nhưng...