thuốc hại lúa

thuốc hại lúa, tất cả các vấn đề cần biết về thuốc hại lúa. Các tin tức về thuốc hại lúa mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thuốc hại lúa tại nhanong.com.vn

Brimgold 200WP là hỗn hợp của hai hoạt chất (Dinetofuran 50g/kg + Imidacloprid 150g/kg), dạng bột thấm nước (WP), hiệu lực trừ sâu nhanh và mạnh.