trồng lạc bằng cách che phủ nilon

trồng lạc bằng cách che phủ nilon, tất cả các vấn đề cần biết về trồng lạc bằng cách che phủ nilon. Các tin tức về trồng lạc bằng cách che phủ nilon mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng lạc bằng cách che phủ nilon tại nhanong.com.vn

Nguồn gốc do Trung tâm Nghiên cứu & phát triển đậu đỗ, Viện CLT-CTP chọn tạo, được Bộ NN-PTNT công nhận, cho phép sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc từ tháng 2/2014.