trồng su su lấy ngọn

trồng su su lấy ngọn, tất cả các vấn đề cần biết về trồng su su lấy ngọn. Các tin tức về trồng su su lấy ngọn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng su su lấy ngọn tại nhanong.com.vn

Chọn quả giống to, nây đều, gai cứng, sạch sâu bệnh, mầm to khoẻ mới nhú là giống tốt. Một lần trồng mới có thể để lưu giống được vài năm. Tuy nhiên do vấn đề bệnh hại mà người ta chỉ lưu giống 3 năm.