ủ chua thức ăn

ủ chua thức ăn, tất cả các vấn đề cần biết về ủ chua thức ăn. Các tin tức về ủ chua thức ăn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về ủ chua thức ăn tại nhanong.com.vn

Ủ chua là kỹ thuật bảo quản thức ăn thô xanh nhờ quá trình lên men yếm khí, những phần cứng của thân cây bị mềm ra và làm cho nó trở nên dễ dàng đồng hóa. Thức ăn ủ chua được sử dụng cho gia súc nhai lại, làm tăng tỷ lệ tiêu hóa của thức ăn.

Thức ăn thô xanh luôn có tầm quan trọng đặc biệt và không thể thay thế đối với gia súc ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu, thỏ, hươu, nai…