29/03/2017 04:45

Xin hỏi cách tách đàn ong ?

Xin hỏi cách tách đàn ong hiệu quả ?

Tôi xin cảm ơn

TS. NGUYỄN MAI THƠM

TS. NGUYỄN MAI THƠM
Học viện Nông Nghiệp

Chào bạn !

Bạn có thể thao khảo cách chia đàn ong như sau:

Muốn chia đàn thì phải cần có các điều kiện sau :

- Phải có một đàn ong mạnh.

- Lợi dụng yêu cầu của đàn ong muốn chia đàn tự nhiên để tự động chia đàn.

- Phương pháp chia đàn để thực hiện theo các bước chuẩn bị sau :

+ Khi chia đàn cần kiểm tra quân ong, trứng, ấu trùng, nhộng, thức ăn.

+ Khả năng đẻ trứng của chúa và đã có mũ chúa chưa, đã được mấy ngày rồi, sắp nở chưa? trường hợp chưa có mũ chúa thì phải chuẩn bị mũ chúa để gắn vào cầu, hoặc chuẩn bị con ong chúa mới.

+ Chuẩn bị thùng ong để san đàn.

+ Chuẩn bị thức ăn bổ sung cho ong.sau khi kiểm tra và chuẩn bị đủ điều kiện rồi mới tiến hành chia đàn. trước tiên cho 2 thùng ong để gần nhau, cửa sổ cũng hướng về một phía.

Đàn ong có 6 cầu thì rút 3 cầu có mũ chúa hoặc là gắn mũ chúa sắp nở đưa sang thùng mới.trường hợp đưa chúa mới vào thì phải áp dụng kỹ thuật giới thiệu chúa mới. như vậy là đã có 2 đàn ong, một đàn ong với ong chúa cũ còn một đàn ong với ong chúa mới hoặc mũ chúa.thời gian chia đàn ong nên làm vào buổi chiều khoảng 14 – 17 giờ.

Để nhận tư vấn trực tiếp, bà con có thể gọi đển tổng tài tư vấn nông nghiệp 19008062 của Viettel. Trân trọng!